Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Византийски модели и традиции в приложното изкуство на Второто българско църство


Автори:
Константин Тотев Велико Търново, България

Страници: 601-619

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


597 изтегляния от 31.8.2020 г.