Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Произведения о Московском митрополите Петре в творчестве митрополита Киприана и Пахомия серба


Автори:
Римма А. Седова Москва, Русия

Страници: 93-98

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


472 изтегляния от 28.8.2020 г.