Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Значаjни книжевни културно-историски споменици од Кратовската книжевна школа (паралелна на Трновската) като главен влог во христиjанската култура


Автори:
Михаjло Георгиевски Република Северна Македония

Страници: 131-135

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


526 изтегляния от 20.8.2020 г.