Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновска книжовна школа, 2002 / Том 7 / Брой 1

Статии

Исихазмът - функционираща култура
Лила Мончева

(изтегляния 624 от 20.8.2020 г.)

Les Grands Menologes De Lecture Du Patriarche Euthyme De Tarnovo
Dan Zamfirescu

(изтегляния 479 от 20.8.2020 г.)

"Лествицата" на Йоан Синайски - текст, история, митология
Нели Василева Венета Янкова

(изтегляния 452 от 20.8.2020 г.)

Григорий Цамблак и софийската новомъченическа школа
Галина Лечева

(изтегляния 465 от 20.8.2020 г.)

За двата преписа на житието на сръбския патриарх Ефрем
Венелин Грудков

(изтегляния 383 от 20.8.2020 г.)

Сръбски препис на най-ранната служба за св. Петка Търновска
Радослава Трифонова

(изтегляния 504 от 20.8.2020 г.)

Болграские материалы в восточнославянском прологе
Аушра Каткуте

(изтегляния 368 от 20.8.2020 г.)

Оловен амулет с апокрифен текст от Варненския музей
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 381 от 28.8.2020 г.)

Консервативния характер на Евтимиевата реформа
Ангел Давидов

(изтегляния 526 от 28.8.2020 г.)

Стилистични и лексикални особености в две жития на св. Евтимий, патриарх Търновски
Петранка Трендафилова Тодорка Георгиева

(изтегляния 398 от 28.8.2020 г.)

Охрид, Търново и отвъддунавските княжества (XIII - XV в.)
Василка Тъпкова-Заимова Павлина Бойчева

(изтегляния 473 от 28.8.2020 г.)

Антични и библейски реалии в историята на Никита Хониат
Димитър Й. Димитров

(изтегляния 378 от 28.8.2020 г.)

Звездните мигове на цар Иван Шишман
Йордан Андреев

(изтегляния 426 от 28.8.2020 г.)

Hesychasme Ou Palamisme Dans L'ecole Litteraire De Tarnovo? Theses Critiques
Gerhard Podskalsky

(изтегляния 317 от 28.8.2020 г.)

За облеклото в творбите на патриарх Евтимий
Иван Чокоев

(изтегляния 330 от 28.8.2020 г.)

Изгубените старобългарски историописни съчинения
Николай Проданов

(изтегляния 411 от 28.8.2020 г.)

Der Hellenismus Als Wurzel Der Ost-Und Westeuropaischen Kultur
Theodor Nikolaou

(изтегляния 382 от 28.8.2020 г.)

Таjнствено преплитанье слова
Радивоj Радич

(изтегляния 335 от 28.8.2020 г.)

Орнаментът в украсата на Арбанашките църкви от XVI-XVIII в.
Миглена Прашкова

(изтегляния 451 от 28.8.2020 г.)

Съдържание

(изтегляния 343 от 28.8.2020 г.)