Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Предположения за произхода на част от топонимите в същинска Средна гора и по поречията на реките Тополница и Стряма


Автори:
Теофил Теофилов Велико Търново, България

Страници: 269-282

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


579 изтегляния от 27.8.2020 г.