Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Оловен амулет с апокрифен текст от Варненския музей


Автори:
Казимир Попконстантинов Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 283-286

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


396 изтегляния от 28.8.2020 г.