Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кои книги за Константин Костенечки са били превеждани от еврейски на елински език при Птолемей II Филаделф?


Автори:
Кирил Кабакчиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 293-303

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


467 изтегляния от 28.8.2020 г.