Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За светците-покровители на столичния Търнов (опит за локализация на църквите, в които са се пазели мощите им)


Автори:
Йордан Алексиев Велико Търново, България

Страници: 411-426

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


494 изтегляния от 28.8.2020 г.