Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Животът и страданието на един български предстоятел от втората половина на XIII век


Автори:
Иван Билярски София, България

Страници: 427-433

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


364 изтегляния от 28.8.2020 г.