Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Hesychasme Ou Palamisme Dans L'ecole Litteraire De Tarnovo? Theses Critiques


Автори:
Gerhard Podskalsky Frankfurt, Germany

Страници: 461-465

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


325 изтегляния от 28.8.2020 г.