Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към теорията и практиката на стила "Плетение словес" в произведенията на писателите от Търновската книжовна школа


Автори:
Невяна Дончева-Панайотова Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 19-33

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


788 изтегляния от 20.8.2020 г.