Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Културни и идейни влияния при интерпретациите на веществени и писмени извори. Съвременни стремежи и задачи в библеистичните изследвания.


Автори:
Николай Шиваров София, България

Страници: 597-617

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


374 изтегляния от 28.8.2020 г.