Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Риторично-стилистични похвати и поетика в исихасткото писмо на Григорий Цамблак


Автори:
Алда Джамбелука Коссова Палерно, Италия

Страници: 35-53

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


432 изтегляния от 20.8.2020 г.