Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Аспекти на отражение на апокалиптичната книжнина и предание в иконографската формула на Страшния съд


Автори:
Надежда Илиева Велико Търново, България

Страници: 635-644

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


350 изтегляния от 28.8.2020 г.