Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои технологични особености на стенописите на гробницата на Honorius от източния некропол на Сердика


Автори:
Китан Китанов Велико Търново, България

Страници: 645-656

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


386 изтегляния от 28.8.2020 г.