Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Орнаментът в украсата на Арбанашките църкви от XVI-XVIII в.


Автори:
Миглена Прашкова Велико Търново, България

Страници: 773-781

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


460 изтегляния от 28.8.2020 г.