Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновският Зограф Никола - подписани и датирани творби от 1442 г.


Автори:
Зарко Ждраков София, България

Страници: 783-799

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


449 изтегляния от 28.8.2020 г.