Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои особености в изика на Григорий Цамблак като елементи на художествената форма


Автори:
Ангел Давидов Велико Търново, България

Страници: 177-191

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


460 изтегляния от 19.8.2020 г.