Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Преписката за стареца Йоан и проблемът за Атонската редакция на старобългарските книги


Автори:
Мария Спасова Велика Търново, България

Страници: 211-229

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


544 изтегляния от 19.8.2020 г.