Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кой език и бил добре устроен, но тежък за слушане според Константин Костенечки? (към тълкуването на осма глава от сказанието)


Автори:
Кирил Кабакчиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 231-247

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


407 изтегляния от 19.8.2020 г.