Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към състава на текстовете с тълкувания в търновския библейски свод. Книгата на пророк Агей и нейната реконстукция


Автори:
Румяна Златанова Хайделберг, Германия

Страници: 249-281

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


447 изтегляния от 19.8.2020 г.