Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Словообразувателни тенденции в закхеевия превод на триодните синаксари и неговата търновска редакция


Автори:
Лора Тасева София, България

Страници: 345-357

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


360 изтегляния от 19.8.2020 г.