Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновската книжовна школа и българо-руското литературно общуване в контекста на културните процеси в Югоизточна и Източна Европа през XIV - XV в.


Автори:
Невяна Дончева-Панайотова Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 39-55

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


865 изтегляния от 18.8.2020 г.