Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сложните думи в житието на Ромил Видински от Григория Доброписец


Автори:
Марияна Цибранска-Костова Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Българска академия на науките, България
Петя Карамфилова Велико Търново, България

Страници: 383-396

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


372 изтегляния от 19.8.2020 г.