Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои лексеми за сложни представки в старобългарския превод на паранесиса на Ефрем Сирин


Автори:
Ния Радева Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 397-405

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


388 изтегляния от 19.8.2020 г.