Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Названия на оръдия и средства за мъчение в стишния пролог с ниска честота на употреба (към въпроса за езика на славянския превод на Пролога)


Автори:
Анета Тихова Шумен, България

Страници: 417-443

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


428 изтегляния от 19.8.2020 г.