Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изображения на св. Димитър и св. Теодора върху оловни ампули от Солун


Автори:
Константин Тотев Велико Търново, България

Страници: 531-539

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


445 изтегляния от 19.8.2020 г.