Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновски приноси в автографирането от Палеологовата епоха


Автори:
Зарко Ждраков София, България

Страници: 637-648

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


366 изтегляния от 19.8.2020 г.