Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сваляне на сцената "Видението на Прокъл" от живописната украса на екзонартекса на търновската църква "Св. 40 мъченици"


Автори:
Диана Косева Велико Търново, България
Сава Русев Велико Търново, България

Страници: 649-664

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


366 изтегляния от 19.8.2020 г.