Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2603-381X (Online)
ISSN: 2535-101X (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Визуални изследвания


Факултетът по изобразително изкуство издава списание „Визуални изследвания“ от 2017г. веднъж годишно, от 2019г. два пъти годишно.  В него се публикуват оригинални статии, обзори и кратки научни съобщения, в които освен на изявени имена в научната сфера се дава форум и на млади, прохождащи автори, които да споделят своите научни търсения и професионални наблюдения в следните тематични направления:

• Култура и изкуство

• Изкуствознание

• Теория и история на културата

• Изобразителни изкуства

• Архитектура

• Литература

• Философия

• Естетика

Материалите за публикуване се предават в разпечатан и електронен вариант на адреса на редколегията или на електронната поща на редколегията – art_aspects@abv.bg

 

Списанието е реферирано и индексирано в:


COBISSCitefactor