Визуални изследвания, 2017 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 67 от 28.5.2018 г.)

Естетически и художествени парадокси
Валентин Ангелов
(изтегляния 75 от 28.5.2018 г.)

Екоршето като метод и естетическа програма
Антоанета Анчева
(изтегляния 94 от 28.5.2018 г.)

Критиката на Сирак Скитник през 30-те години на ХХ век
Мария Андиркова
(изтегляния 77 от 28.5.2018 г.)

Творческата реализация на Васил Стоилов в периода 1927–1929 г.
Галина Цветкова
(изтегляния 70 от 28.5.2018 г.)

Феноменологична рисунка – концепция
Атанас Тотляков
(изтегляния 110 от 28.5.2018 г.)

Тълкувателният процес и ролята му в изкуството
Трифон Калфов
(изтегляния 78 от 28.5.2018 г.)

Ранни матрични форми на високия печат в графиката
Деница Иванова-Александрова
(изтегляния 84 от 28.5.2018 г.)

Обекти от съвременното изкуство между изящното и приложното
Моника Найденова
(изтегляния 91 от 28.5.2018 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 84 от 28.5.2018 г.)

Етични правила
(изтегляния 100 от 28.5.2018 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 73 от 28.5.2018 г.)