Редакционна колегия

Главен редактор
Проф. д.изк. Антоанета Анчева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 
Зам.-главен редактор
Доц. д-р Марина Теофилова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 
Членове
проф. д-р Джузепина Петруцели, Академия ди беле арти, Бари, Италия
проф. Мариано де Блас, Университет Мадрид, Испания
проф. д-р Красимира Коева, Национална художествена академия, София 
доц. д-р Бойка Доневска, Национална художествена академия, София 
доц. д-р Мачией Зданович, Университет „Ян Кочановски“, Келце, Полша
 

Адрес на редколегията:

Проф. д.изк. Антоанета Анчева, тел.: 00359 062 628 027, каб. 376 

Факултет по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

ул. „Независимост“ 48, 5003 гр. Велико Търново

a.ancheva@ts.uni-vt.bg;ancheva22@abv.bgmarisha@mail.bg

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(тел. 062 618 295)