Редакционна колегия

Главен редактор
Проф. д.изк. Антоанета Анчева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 
Зам.-главен редактор
Доц. д-р Марина Теофилова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 
Членове
проф. д-р Джузепина Петруцели, Академия ди беле арти, Бари, Италия
проф. Мариано де Блас, Университет Мадрид, Испания
проф. д-р Красимира Коева, НХА
доц. д-р Бойка Доневска, НХА
доц. д-р Мачией Зданович, Университет „Ян Кочановски“, Келце, Полша