Педагогически Алманах, 2018 / Том 26 / Брой 2

Статии

Профил на списанието
(изтегляния 203 от 13.12.2018 г.)

До бъдещите автори
(изтегляния 110 от 14.12.2018 г.)

Съдържание
(изтегляния 103 от 14.12.2018 г.)

Двигателна активност и интерес към спорта на 11–12-годишни ученици
Димитър Димитров Стефания Беломъжева-Димитрова
(изтегляния 112 от 14.12.2018 г.)

Теоретико-практически основи на професионално-практическата подготовка на магистрите
Инна Перепелюк Мария Олийник Наталия Мачинска
(изтегляния 57 от 14.12.2018 г.)

Концепция за професионалната подготовка на началните учители
Алена Шулга Наталия Никула Олеся Олеиник
(изтегляния 73 от 14.12.2018 г.)

Феноменът „РЕФЛЕКСИЯ“ в педагогическите интерпретации
Мариана Марусинец
(изтегляния 60 от 14.12.2018 г.)

Социално-психологически детерминанти на синдрома “BURNOUT” при учителите
Галина Фесун Татяна Канивец
(изтегляния 52 от 14.12.2018 г.)

Проучване на мнението на спортуващите „Баскетбол 3х3“
Данаил Киров
(изтегляния 80 от 14.12.2018 г.)

Изследване на спортната подготовка при 13–14-годишни бадминтонисти
Васил Василев Мирослава Петкова
(изтегляния 73 от 14.12.2018 г.)

Технологии в помощ на студентите с нарушено зрение, изучаващи математика и информатика
Анна Стоева Силвия Върбанова Юлиана Дошкова-Тодорова
(изтегляния 78 от 14.12.2018 г.)

Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност
Десислава Попова
(изтегляния 92 от 14.12.2018 г.)

Авторите на броя
(изтегляния 119 от 14.12.2018 г.)

Authors in This Issue
(изтегляния 11 от 11.3.2019 г.)