Редакционна колегия

 

МЕЖДУНАРОДНА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА СПИСАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ

Главен редактор:
 
Проф. д-р Веселина Петрова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (педагогика на висшето образование, диагностика на педагогическите способности, предучилищна педагогика, педагогика на родния език в детската градина, методика на обучението по българки език и литература в детската градина)
 
Зам.-главен редактор:
 
Проф. д-р Даниела Йорданова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (педагогика на висшето образование, съвременни образователни технологии в обучението по български език и литература – 1. – 4. клас, методика на обучението по български език и литература – 1. – 4. клас)
 
Членове на Международната редакционна колегия:
 
Проф. д.п.н. Ирина Руденко – Толияттински държавен университет, гр. Толиати, Русия (педагогика и методика на преподаването във висшето училище)
Проф. д-р Вуица Живкович – Университет „Св. Кирил и Методи”, Скопие, Р. Македония, (кинезитерапия)
Проф. д-р Георги Георгиев – Университет „Св. Кирил и Методи”, Скопие, Р. Македония (спортни науки)
Проф. д-р Драгана Йованович-Берич – Университет в гр. Ниш, Сърбия (физическо образование и спорт)
Проф, д-р Елена Давидова – Университет в Даугавпилс, Латвия (образование и мениджмънт)
Проф. д-р Йонела Никулеску – Университет в Питещ, Румъния (физическо образование и спорт)
Проф. д-р Людмил Петров – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (спорт и физическо възпитание)
Проф. д-р Матиас Хелмут Урбан – Университет Роухемтон – Лондон, Англия (ранно детско развитие)
Проф. к.п.н. Олга Зверева – Московски педагогически държавен университет, гр. Москва, Русия (предучилищна педагогика, семейна педагогика, взаимодействие на предучилищните учреждения със семейството)
Проф. д-р хаб. Тамара Захарук – Природно-хуманитарен университет, гр. Седльце, Република Полша (инклузивно образование)
Доц. д-р Адриана Виегерова – Университет „Томаш Бата“, Чешка република, гр. Злин (дидактика, предучилищна педагогика, методология на педагогическите изследвания)
Доц. кпн Асел Акпаева – Казахстански национален педагогически университет „Абай“ (методика на обучението по математика)
Доц. д-р Боряна Здравкова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (социална педагогика)
Доц. д-р Иванка Минчева – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (математическо образование, методика на обучението по математика в началното и средното училище)
Доц. д-р Николай Гюлчев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (педагогика на изобразителните дейности)
Ваня Райчева – уредник

Адрес на редколегията:

Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

бул. „Христо Ботев“ 19, 5000 Велико Търново Център, Велико Търново

palma@uni-vt.bg

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(тел. 062 618 295)