СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

МЕЖДУНАРОДНА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА СПИСАНИЕ „ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ“

Главен редактор:
 

Марияна БУЛЕВА-ПЕТРОВА – проф. дпн, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (педагогика на висшето образование, методика на обучението по музика – хармония, музикална теория); https://orcid.org/0000-0001-7621-4396; e-mail: m.bouleva@ts.uni-vt.bg

 
Зам.-главен редактор:
 
Даниела ЙОРДАНОВА – проф. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (педагогика на висшето образование, съвременни образователни технологии в обучението по български език и литература – 1. – 4. клас, методика на обучението по български език и литература – 1. – 4. клас) https://orcid.org/0000-0002-9409-775X ; e-mail: d.yordanova@ts.uni-vt.bg 
 
Членове на Международната редакционна колегия:
 
Адриана ВИЕГЕРОВА – доц. д-р, Университет „Томаш Бата“, гр. Злин, Чешка република (дидактика, предучилищна педагогика, методология на педагогическите изследвания) https://orcid.org/0000-0002-2188-4963e-mail: wiegorova@utb.cz
 
Асел АКПАЕВА – доц. кпн, Казахстански национален педагогически университет „Абай“, гр. Алмати, Република Казахстан (методика на обучението по математика)https://orcid.org/0000-0002-4675-3177e-mail: akpayeva@mail.ru
 
Боряна ЗДРАВКОВА доц. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (социална педагогика) https://orcid.org/0000-0002-4508-8574 ; e-mail: boriana_zdravkova@ts.uni-vt.bg
 
Вуица ЖИВКОВИЧ – проф. д-р, Университет „Св. Кирил и Методи“, гр. Скопие, Рeпублика Северна Македония (кинезитерапия); e-mail: v.zhivkovikj@ukim.edu.mk
 
Галина НИКОЛОВА – ас. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (методика на обучението по изобразително изкуство в детската градина, теория на изкуството) https://orcid.org/0000-0002-7751-1680; e-mail: g. nikolova@ts.uni-vt.bg
 
Георги ГЕОРГИЕВ – проф. д-р, Университет „Св. Кирил и Методи”, гр. Скопие, Република Северна Македония (спортни науки) https://orcid.org/0000-0002-1748-9477 ; e-mail:
 
Георги Петров ГЕОРГИЕВ – доц. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (социална педагогика – теория и методика на ресоциализацията, методика на превантивно-корекционната дейност); https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-6252-3817; e-mail: g.p.georgiev@ts.uni-vt.bg
 
Драгана БЕРИЧ – проф. д-р, Университет в гр. Ниш, гр. Ниш, Република Сърбия (физическо образование и спорт) https://orcid.org/0000-0002-7047-7379; e-mail: draganaberic@fsfv.ni.ac.rs
 
Елена ДАВИДОВА – проф. д-р, Университет в Даугавпилс, Република Латвия (образование и мениджмънт); e-mail: jelena.davidova@du.lv
 
Иванка МИНЧЕВА – доц. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (математическо образование, методика на обучението по математика в началното и средното училище) https://orcid.org/0000-0002-1407-1331; e-mail: i.mincheva@ts.uni-vt.bg
 
Ирина РУДЕНКО –проф. дпн, Толиатински държавен университет, гр. Толиати, Руска федерация (педагогика и методика на преподаването във висшето училище)https://orcid.org/0000-0003-3731-8517e-mail:
 
Йонела НИКУЛЕСКУ – проф. д-р, Университет в Питещ, гр. Питещ, Република Румъния (физическо образование и спорт); e-mail: ionelan2002@yahoo.com
 
Катерина Иванова ЗЛАТКОВА-ДОНЧЕВА – доц. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (социална педагогика и специална педагогика) https://orcid.org/0000-0002-2597-6996 e-mail: kzlatkova@gmail.com
 
Матиас ХЕЛМУТ УРБАН – проф. д-р, Университет Роухемтон, гр. Лондон, Великобритания (ранно детско развитие) https://orcid.org/0000-0002-0921-7252; e-mail: mathias.h.urban@uis.no
 
Милена АЛЕКСИЕВА – проф. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (спорт и физическо възпитание) https://orcid.org/0000-0002-3537-3312; e-mail: m.alexieva@ts.uni-vt.bg
 
Олга ЗВЕРЕВА – проф. кпн, Московски педагогически държавен университет, гр. Москва, Руска федерация (предучилищна педагогика, семейна педагогика, взаимодействие на предучилищните учреждения със семейството) https://orcid.org/0000-0001-5564-3378; e-mail: ol.zvereva@mpgu.su
 
Павел КОСТЕНОК – професор, доктор на педагогическите науки, Уралски държавен университет по физическа култура, гр. Челябинск, Руска федерация (философски, психолого-педагогически и културологични основи на гражданската защита и физическата култура; мениджмънт на образованието; педагогика и методика на висшето образование; военно-патриотично възпитание на младежта); https://orcid.org/0000-0002-9131-7921; e-mail: kp1967@mail.ru
 
Петя КАРАИВАНОВА – доц. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (методика на обучението по околен свят в детската градина, педагогика на висшето образование, предучилищна педагогика) https://orcid.org/0000-0002-1572-8729; e-mail: p.konakchieva@ts.uni-vt.bg
 
Тамара ЗАХАРУК – проф. дн , Природно-хуманитарен университет, гр. Седльце, Република Полша (инклузивно образование) https://orcid.org/0000-0001-7306-5436; e-mail: rektor@uph.edu.pl
 
Десислава ПОПОВА – гл. ас. д-р, уредник; e-mail: d.a.popova@ts.uni-vt.bg
 

Адрес на редколегията:

Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

бул. „Христо Ботев“ 19, 5000 Велико Търново Център, Велико Търново

pedagog.almanah@gmail.com

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(тел. 062 618 295)