Редакционна колегия

 

 

МЕЖДУНАРОДНА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА СПИСАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ

Главен редактор:

Проф. д-р Веселина Петрова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (педагогика на висшето образование, диагностика на педагогическите способности, предучилищна педагогика, педагогика на родния език в детската градина)

Зам.-главен редактор:

Проф. д-р Даниела Йорданова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (педагогика на висшето образование, съвременни образователни технологии в обучението по български език и литература - 1. – 4. клас, методика на обучението по български език и литература - 1. – 4. клас)

Членове на Международната редакционна колегия:

Проф. кпн Олга Зверева – Московски педагогически държавен университет, гр. Москва, Русия (предучилищна педагогика, семейна педагогика, взаимодействие на предучилищните учреждения със семейството)

Проф. дпн Ирина Руденко – Толияттински държавен университет, гр. Толиати, Русия (педагогика и методика на преподаването във висшето училище)

Проф. д-р хаб. Тамара Захарук – Природно-хуманитарен университет, гр. Седльце, Република Полша (инклузивно образование)

Проф. д-р Людмил Петров – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (спорт и физическо възпитание)

Проф. д-р Вуица Живкович – Университет „Св. Кирил и Методи“, Скопие, Р. Македония, (кинезитерапия)

Проф. д-р Йонела Никулеску – Университет в Питещ, Румъния (физическо образование и спорт)

Проф, д-р Елена Давидова – Университет в Даугавпилс, Латвия (образование и мениджмънт)

Проф. д-р Георги Георгиев – Университет „Св. Кирил и Методи“, Скопие, Р. Македония (спортни науки)

Проф. д-р Драгана Йованович-Берич – Университет в гр. Ниш, Сърбия (физическо образование и спорт)

Доц. д-р Адриана Виегерова – Университет „Томаш Бата“, Чешка република, гр. Злин (дидактика, предучилищна педагогика, методология на педагогическите изследвания)

Доц. кпн Асел Акпаева – Казахстански национален педагогически университет „Абай“ (методика на обучението по математика)

Доц. д-р Николай Гюлчев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (педагогика на изобразителните дейности)

Доц. д-р Иванка Минчева - Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (математическо образование, методика на обучението по математика в началното и средното училище)

Доц. д-р Боряна Здравкова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (социална педагогика)

Доц. д-р Славка Петкова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (етномузикология, детски фолклор, музикална педагогика, музикална психология)

Ваня Райчева – уредник