СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

МЕЖДУНАРОДНА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА СПИСАНИЕ „ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ“

 

Главен редактор:
 
Катерина Иванова ЗЛАТКОВА-ДОНЧЕВА – доц. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (социална педагогика и специална педагогика); https://orcid.org/0000-0002-2597-6996; e-mail: katerina@ts.uni-vt.bgkzlatkova@gmail.com
 
 
Зам. главен редактор:
 
Георги Петров ГЕОРГИЕВ – доц. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (социална педагогика – теория и методика на ресоциализацията, методика на превантивно-корекционната дейност); https://orcid.org/0000-0001-6252-3817; e-mail: g.p.georgiev@ts.uni-vt.bg
 
 
Членове на Международната редакционна колегия от ВТУ:
 
Боряна ЗДРАВКОВА – доц. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (социална педагогика); https://orcid.org/0000-0002-4508-8574; e-mail: boriana_zdravkova@ts.uni-vt.bg
 
Галина НИКОЛОВА – ас. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (методика на обучението по изобразително изкуство в детската градина, теория на изкуството); https://orcid.org/0000-0002-7751-1680; e-mail: g. nikolova@ts.uni-vt.bg
 
Иванка МИНЧЕВА – доц. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (математическо образование, методика на обучението по математика в началното и средното училище); https://orcid.org/0000-0002-1407-1331; e-mail: i.mincheva@ts.uni-vt.bg
 
Марианна МАНДЕВА – проф. дн, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (методика на обучението по български език и литература); https://orcid.org/0000-0001-9745-4399; e-mail: m.mandeva@ts.uni-vt.bg
 
Марияна БУЛЕВА-ПЕТРОВА – проф. дпн, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (педагогика на висшето образование, методика на обучението по музика – хармония, музикална теория); https://orcid.org/0000-0001-7621-4396; e-mail: m.bouleva@ts.uni-vt.bg
 
Милена АЛЕКСИЕВА – проф. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (спорт и физическо възпитание); https://orcid.org/0000-0002-3537-3312; e-mail: m.alexieva@ts.uni-vt.bg
 
Петя КАРАИВАНОВА – доц. д-р, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Република България (методика на обучението по околен свят в детската градина, педагогика на висшето образование, предучилищна педагогика); https://orcid.org/0000-0002-1572-8729; e-mail: p.konakchieva@ts.uni-vt.bg
 
 
Членове на Международната редакционна колегия извън ВТУ:
 
Адриана ВИЕГЕРОВА – доц. д-р, Университет „Томаш Бата“, гр. Злин, Чешка република (дидактика, предучилищна педагогика, методология на педагогическите изследвания); https://orcid.org/0000-0002-2188-4963; e-mail: wiegorova@utb.cz
 
Асел АКПАЕВА – доц. кпн, Казахстански национален педагогически университет „Абай“, гр. Алмати, Република Казахстан (методика на обучението по математика); https://orcid.org/0000-0002-4675-3177; e-mail: akpayeva@mail.ru
 
Вуица ЖИВКОВИЧ – проф. д-р, Университет „Св. Кирил и Методи“, гр. Скопие, Рeпублика Северна Македония (кинезитерапия); e-mail: v.zhivkovikj@ukim.edu.mk
 
Георги ГЕОРГИЕВ – проф. д-р, Университет „Св. Кирил и Методи”, гр. Скопие, Република Северна Македония (спортни науки); https://orcid.org/0000-0002-1748-9477
 
Драгана БЕРИЧ – проф. д-р, Нишки университет, гр. Ниш, Република Сърбия (физическо образование и спорт); https://orcid.org/0000-0002-7047-7379; e-mail: draganaberic@fsfv.ni.ac.rs
 
Елена ДАВИДОВА – проф. д-р, Университет в Даугавпилс, Република Латвия (образование и мениджмънт); e-mail: jelena.davidova@du.lv
 
Ирина РУДЕНКО –проф. дпн, Толиатински държавен университет, гр. Толиати, Руска федерация (педагогика и методика на преподаването във висшето училище); https://orcid.org/0000-0003-3731-8517
 
Йонела НИКУЛЕСКУ – проф. д-р, Университет в Питещ, Република Румъния (физическо образование и спорт); e-mail: ionelan2002@yahoo.com
 
Матиас ХЕЛМУТ УРБАН – проф. д-р, Университет Роухемтън, гр. Лондон, Великобритания (ранно детско развитие); https://orcid.org/0000-0002-0921-7252; e-mail: mathias.h.urban@uis.no
 
Олга ЗВЕРЕВА – проф. кпн, Московски педагогически държавен университет, гр. Москва, Руска федерация (предучилищна педагогика, семейна педагогика, взаимодействие на предучилищните учреждения със семейството); https://orcid.org/0000-0001-5564-3378; e-mail: ol.zvereva@mpgu.su
 
Павел КОСТЕНОК – проф. дпн, Уралски държавен университет по физическа култура, гр. Челябинск, Руска федерация (философски, психолого-педагогически и културологични основи на гражданската защита и физическата култура; мениджмънт на образованието; педагогика и методика на висшето образование; военно-патриотично възпитание на младежта); https://orcid.org/0000-0002-9131-7921; e-mail: kp1967@mail.ru
 
Тамара ЗАХАРУК – проф. дн, Природно-хуманитарен университет, гр. Седльце, Република Полша (инклузивно образование); https://orcid.org/0000-0001-7306-5436; e-mail: rektor@uph.edu.pl

 
 
 

Адрес на редколегията:

Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

бул. „Христо Ботев“ № 19, 5000 Велико Търново

E-mail: p.almanah@ts.uni-vt.bg

 

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 Велико Търново

(тел. 062 618 295)