СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 1993 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 605 от 1.2.2018 г.)

Увод
Марин Люлюшев

(изтегляния 367 от 1.2.2018 г.)

Ефективност на обучението - същност и критерии
Бончо Господинов

(изтегляния 3007 от 1.2.2018 г.)

Формиране на самооценката в юношеската възраст
Иван Карагьозов

(изтегляния 3262 от 1.2.2018 г.)

Към проблема за изобразителния език на детската рисунка
Мариана Мойнова

(изтегляния 729 от 1.2.2018 г.)

За разликата между душата и духа
Димитър Василев

(изтегляния 433 от 1.2.2018 г.)

Педагогическата реализация като ценност
Живко Карапенчев

(изтегляния 555 от 1.2.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 531 от 1.2.2018 г.)

Преподаването като изкуство и наука
Мерили Розбърг

(изтегляния 846 от 1.2.2018 г.)

Хроника
Веселина Петрова

(изтегляния 333 от 1.2.2018 г.)

Годишнини и юбилеи

(изтегляния 560 от 1.2.2018 г.)