СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2002 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 452 от 7.11.2017 г.)

Бедността в семейството и общуването "родители - деца"
Розалия Кузманова-Карталова

(изтегляния 473 от 7.11.2017 г.)

Някои съвременни теории за кооперативното обучение
Антония Кръстева

(изтегляния 1016 от 7.11.2017 г.)

Последствия от нарушаването на семейните взаимоотношения
Венка Кутева-Цветкова

(изтегляния 1610 от 7.11.2017 г.)

Някои приложения на масиви от указатели
Елка Иванова

(изтегляния 712 от 7.11.2017 г.)

Методът Франческо Сфилио в полемиките около него
Божанка Моцинова

(изтегляния 601 от 7.11.2017 г.)

Туризмът, природата и духовно-естетическото възпитание на студентите
Цветанка Дилова-Нейкова

(изтегляния 455 от 7.11.2017 г.)

Образователни стратегии в ранна детска възраст
Пенка Тодорова

(изтегляния 1244 от 7.11.2017 г.)

Влияние на умората при плуване върху някои психически показатели
Цветанка Дилова-Нейкова

(изтегляния 478 от 7.11.2017 г.)