СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За състоянието на обучението по правоговор в I - IV клас според учебната документация


Автори:
Даниела Йорданова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 115-125

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


721 изтегляния от 7.11.2017 г.