СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нови стратегии за приложение на диактическите структури в обучението по конструиране


Автори:
Радка Гайдова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 126-136

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


548 изтегляния от 7.11.2017 г.