СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Представяне на някои добри практики на институционални грижи за деца от 0 до 3 години


Автори:
Милена Моцинова-Бръчкова

Страници: 142-150

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


668 изтегляния от 7.11.2017 г.