СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Жанрът детска и училищна песен в обучението на бъдещите музикални педагози


Автори:
Бинка Караиванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 151-167

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1674 изтегляния от 7.11.2017 г.