СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Система за професионално-приложна физическа подготовка на студентите, подготвящи се за начални учители


Автори:
Христо Диманов

Страници: 168-183

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


2290 изтегляния от 7.11.2017 г.