СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приемственост в обучението по математика в предучилищна възраст - начална степен при изучаване на естественото число, операциите и релациите с естествени числа


Автори:
Маргарита Върбанова
Ирина Вутова
Здравко Лалчев

Страници: 184-189

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


3313 изтегляния от 7.11.2017 г.