СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Туризмът, природата и духовно-естетическото възпитание на студентите


Автори:
Цветанка Дилова-Нейкова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 200-205

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


473 изтегляния от 7.11.2017 г.