СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Демонстрационен за формиране на компзиционен усет в предучилищната възраст


Автори:
Николай Гюлчев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 206-219

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1092 изтегляния от 7.11.2017 г.