СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Влияние на умората при плуване върху някои психически показатели


Автори:
Цветанка Дилова-Нейкова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 227-231

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


502 изтегляния от 7.11.2017 г.