СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои съвременни теории за кооперативното обучение


Автори:
Антония Кръстева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 24-30

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1039 изтегляния от 7.11.2017 г.