СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рефлексията и творческите постижения на изявените по математика ученици при решаване на геометрични задачи


Автори:
Марга Георгиева

Страници: 31-55

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


804 изтегляния от 7.11.2017 г.