СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Методи за активно учене в условията на началното обучение по български език


Автори:
Мариана Мандева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 76-93

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


4071 изтегляния от 7.11.2017 г.