СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Учителите за методите на педагогическото взаимодействие при ориентиране на детето в света


Автори:
Петя Конакчиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 94-105

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


3570 изтегляния от 7.11.2017 г.