СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Предизвикателствата на XXI век към предучилищния и начален училищен педагог


Автори:
Рени Христова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 106-114

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


467 изтегляния от 7.11.2017 г.