СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2002 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 452 от 7.11.2017 г.)

Проф. дпн Марин Люлюшев - ученият и педагогът
Стоян Долапчиев

(изтегляния 515 от 7.11.2017 г.)

Перманентно образование - същност, проблеми, перспективи
Живко Карапенчев

(изтегляния 919 от 7.11.2017 г.)

Училището и непрекъснатото образование в информационния век
Маргарита Кемалова

(изтегляния 475 от 7.11.2017 г.)

Екологичното възпитание по роден край в първи клас
Анелия Тодорова

(изтегляния 1535 от 7.11.2017 г.)

Физическите упражнения в човешката онтогенеза
Христо Диманов

(изтегляния 599 от 7.11.2017 г.)

Любен Каравелов за непрекъснатото образование
Виолета Атанасова

(изтегляния 702 от 7.11.2017 г.)

Димитър Кацаров и идеята за непрекъснатото образование
Венка Кутева-Цветкова

(изтегляния 876 от 7.11.2017 г.)

Проблеми на образованието на старите хора
Иван Иванов

(изтегляния 425 от 7.11.2017 г.)

Текстовите задачи в обучението по математика в началните класове
Маргарита Върбанова

(изтегляния 7067 от 7.11.2017 г.)

Формулиране на морални ценности у учениците от 7-ми клас
Боянка Димитрова

(изтегляния 355 от 7.11.2017 г.)

Обучение по физика и формирането на научен светоглед
Агрипина Георгиева

(изтегляния 665 от 7.11.2017 г.)

Разкази от класната стая "В търсене на Колумб"
Петя Събева

(изтегляния 329 от 7.11.2017 г.)

За толерантност и диалог в педагогическото пространство
Петя Конакчиева

(изтегляния 328 от 7.11.2017 г.)

Непрекъснатото образование - реалност и необходимост
Димитър Павлов Илиана Петкова

(изтегляния 295 от 7.11.2017 г.)

Към въпроса за професионалните роли на учителя
Сийка Попова

(изтегляния 387 от 7.11.2017 г.)

Програма "стъпка по стъпка" - образование на XXI век
Радка Пенева Десислава Дянкова

(изтегляния 1408 от 7.11.2017 г.)

Перманентното образование - проблеми и решения
Янка Тоцева

(изтегляния 366 от 7.11.2017 г.)